Starttider

Vikingarännet 80 km

Tävlingsklassen startar preliminärt kl. 8.00 (alla deltagare samtidigt). Med planerad start- och målplats i Sigtuna kan starttiden komma att senareläggas. Besked om detta ges senast en vecka innan loppet. Det krävs tävlingslicens för att få starta i tävlingsklassen.

Motionsklasserna utan pik/stav startar med början kl. 8.00. Motionsklasserna med pik/stav startar kl. 08.30.  Alla (både med och utan pik/stav) kan starta fram till kl 09.45. Startplats är Sigtuna. 

Är du osäker på om du ska ta med eller utan pik/stav rekommenderas med. Detta eftersom det kan vara bra att på sluttampen få stöttning av stavarna/pikarna.

Halvrännet 35 km (40 km 2017)

Start från kl 11.30 fram till 12.00. Startplats är Sigtuna.

Vikingarännet kortis 15 km

Vikingarännet kortis har starttid mellan kl. 12.00-12.30. Startplats är Sigtuna.