Återbetalning och försäkring

Vid inställt lopp

Om loppet ställs in får du som har en registrerad betalning senast den 31 januari tillbaka 50% av avgiften. Återbetalning förutsätter att du angett ditt kontonummer vid anmälan.

Om du anmält dig och inte kan vara med 

Du kan mot en administrationskostnad på 100 kr överlåta din plats till någon annan. Meddela oss de nya personuppgifterna. Detta för att åkarförsäkringen ska gälla.

Olycksfallsförsäkring

Alla svenska deltagare är under loppet automatiskt olycksfallsförsäkrade.

Startklar – Folksams sjukdomsförsäkring

Vid sjukdom eller skada som förhindrar deltagande återbetalas hela anmälningsavgiften om försäkringen Startklar tecknas i samband med anmälan. I Startklar ingår också en olycksfallsförsäkring som gäller när du deltar eller reser till och från arrangemanget. Startklar kostar 155 kr och gäller i alla svenska motions- och tävlingsarrangemang. Läs mer startklar.nu.

Skadeanmälan gör du till Folksam, 106 60 Stockholm

Det går också bra att skicka e-post till folksam.sport@folksam.se eller ringa på telefon 0771-960 960. Faxnummer: 08-772 87 35.

Vid skadeanmälan ska läkarintyg insändas och uppgift om arrangemang och anmälningsavgift. Ange också ev. kontonummer för återbetalning.