Återbetalning och försäkring

Vid inställt lopp

Om loppet ställs in får du som har en registrerad betalning senast den 31 januari tillbaka 50% av avgiften. Återbetalning förutsätter att du angett ditt kontonummer vid anmälan.

Om du anmält dig och inte kan vara med 

Du kan mot en administrationskostnad på 100 kr överlåta din plats till någon annan. Meddela oss de nya personuppgifterna. Detta för att åkarförsäkringen ska gälla.

Olycksfallsförsäkring

Alla svenska deltagare är under loppet automatiskt olycksfallsförsäkrade.