Organisation

Vikingarännet drivs av ett kansli på uppdrag av arrangörsföreningarna Friluftsfrämjandet och Svenska skridskoförbundet. Ansvarig för loppets genomförande är generalsekreteraren (GS). 

Vikingarännet Marknads AB (VRMAB) har organisationernas uppdrag att genomföra arrangemanget inklusive sponsors- och marknadsföringsarbete. Bolagsstyrelsen består av representanter för ägarna Friluftsfrämjandet och Svenska skridskoförbundet. Ansvarig tjänsteman där är verkställande direktören (VD).

De engagerade föreningarna står för större delen av genomförandet. 300-400 funktionärer är engagerade i Vikingarännet. För detta arbete utgår kostnadsersättning till föreningarna. Nedan redovisas de olika verksamhetsområdena för Vikingarännet samt vilken eller vilka föreningar som är huvudansvarig för planeringen, genomförandet och avrustningen.

Funktionärsuppgifter ska i första hand erbjudas till arrangörsföreningarna (Friluftsfrämjandet och Svenska skridskoförbundet). Om delar av funktionärsbehovet i Vikingarännet inte kan täckas av dessa kommer utomstående föreningar att erbjudas funktionärsuppgifter.

Ansvarsområden

Startplats Svenska skridskoförbundet
Målplats Svenska skridskoförbundet
Åkarservicestationer Friluftsfrämjandet
Bana, Passager, Råkvaker Friluftsfrämjandet och Stockholms Skridskoseglarklubb
Plogning Kommuner
Israpportörer Friluftsfrämjandet
Persontransporter Kollektivtrafiken och särskilt bussbolag
Tävling Svenska skridskoförbundet
Sjukvård Särskild sjukvårdsorganisation
Samband Frivilliga Radioorganisationen (FRO)