Vikingarännet 2008

Säsongens vinter rådde mellan mitten på november till trettondagen och en knapp vecka kring påsk. För övrigt var det vatten. Som sista utväg planerades ett kortare lopp på Skofjärden. Det låg med några cm is ett par veckor innan tänkt datum. När också den isen blåst upp fick vi för första gången sedan det flexibla startdatumet infördes ställa in Vikingarännet.

Inställt