Vikingarännet 2000

Vikingarännet 1999 blev en stor succé med mycket uppmärksamhet i media. Anmälningar strömmade in till loppet 2000 som planerades till söndagen den 13 februari. Så sent som 10 dagar innan hade det varit möjligt att nå Smedsuddsbadet på kraftig närmast perfekt kärnis. Isen stod emot den 2 veckor långa kraftiga värmen och blåsten till dess det var bara ett par dagar kvar. 24 timmar innan starten försämrades isen mycket snabbt och sprack upp när man åkte. Att släppa ut anmälda 8500 skridskoåkare på den isen var uteslutet. Loppet fick därför ställas in i sista stund.

Inställt