Historik

Första Vikingarännet arrangerades 1999.  Start i Uppsala (Skarholmen) och målgång i Stockholm.

Hur det startade

Vikingarännet inspirerades av Elvastadsloppet i Holland. De senaste fyra gångerna det genomförts var 1963, 1985, 1986 och 1997. Med anledning av de ytterst få holländska isvintrarna sökte man alternativa platser för skridskolopp. 1997 besökte därför en delegation holländare Stockholm. Svenska värdar för besöket var bland andra Anders Tysk och Björn Nilsson. Frågan var om det var möjligt att arrangera ett långlopp på skridsko i Stockholmsområdet. På uppdrag av dåvarande SIS (Stockholm Information Service) gjordes en förstudie för att utröna möjligheterna att arrangera långlopp i Stockholmsområdet. Förstudien visade att den enda intressanta sträckan för ett lopp var mellan Uppsala och Stockholm. Längre väster ut ligger de stora mälarfjärdarna och de lägger sig senare och är osäkrare än de övriga delarna av Mälaren. Att åka flera varv på en mindre sjö var aldrig aktuellt.

Efter kontakt med långfärsskridskoklubbarna i Stockholm, SMHI, Sjöfartsverket, fritidsfiskeklubbar samt Stockholms hamn visade det sig att det många vintrar har funnits tillräckligt med is för att genomförande skulle vara möjligt. På grundval av förstudien gav SIS klartecken till att gå in med en förlustgaranti och Vikingarännet kunde förverkligas. Också Uppsala kommun gick första året in med en förlustgaranti. Minst 90% av åkarna bedömdes komma från långfärdsskridskogrupperna. Men loppet måste också vara attraktivt för tävlingsåkarna för få rätt status i skridskovärlden. Därför gick Friluftsfrämjandet och Svenska Skridskoförbundet in som arrangörer.

Loppen genom åren