Israpport & Väder

Här redovisas alla isobservationer som görs efter Vikingarännets bana. Siffrorna i texten är kopplade till siffrorna (platserna) på kartan. Från slutet på januari redovisas läget minst två gånger i veckan. Innan du ger dig ut är det bra med en väderprognos. SMHI har en bra prognos för Mälarområdetbesök väderprognosen

Allmänt: För att beträda isen efter banan måste du vara iskunnig, ha rätt utrustning och sällskap. Förhållandena varierar mycket. DU ÅKER ALLTID PÅ EGEN RISK. SÄRSKILT UTANFÖR VIKINGARÄNNETS BANA

Vikingarännet 2015 har pga issituationen omlokaliserats till Drevviken och har start och mål vid Sköndalsbadet i Stora Sköndal.

Snön har fallit på den bana som preparerades 27/1. Där ligger nu ca 4 cm nysnö på överis på väg att frysa ihop. Vi kommer att ploga banan senast torsdag för att efter det preparera den med ishyvlar för att få en jämn isyta. Isen är i banan ca 20 cm tjock.

Nedanstående gäller ej

1-8 Öppet vatten

9-11 7-10 cm is

12-14 öppet vatten

15 öppet i Stavsund

16-18 7-10 svaga partier

Nedanstående gäller ej

19-21 7-10 svaga partier i Bondkroken

22 öppet vatten

23-26 7-10 enstaka inslag av svaga partier vid Signhildsberg

27 ca 7 cm

28-30 Öppet vatten

31 10 cm på den östra delen förekomst av svaga vindbrunnar

32 7 cm öppet ner mot Munkholmen

33 7 cm Öppet mellan Munkholmen och Skeppartorp

34 -36 öppet vatten

37-38 7-10 enstaka inslag av svaga partier

40-59 öppet vatten