Israpport & Väder

Här redovisas alla isobservationer som görs efter Vikingarännets bana. Siffrorna i texten är kopplade till siffrorna (platserna) på kartan. Från slutet på januari redovisas läget minst två gånger i veckan. Innan du ger dig ut är det bra med en väderprognos. SMHI har en bra prognos för Mälarområdet – besök väderprognosen

17/1 Is ligger nu hela vägen från Skarholmen till yttre Göväln. Stabilast är den på Skofjärden och Skarven. En ränna bröts från Görväln upp till strax söder om Sigtuna. Den har frusit ihop och är passerbar. Plogningsfordon kan gå ut på de stabilaste delarna av banan men prognoserna talar om nederbörd först i mitten på nästa vecka så isen får stabiliseras ytterligare. Fram till helgen blir det några plusgrader, så den tunna snö som ligger kommer att fösvinna och isytan kommer att jämnas ut ytterligare. Det svaga partiet söder om Erikssund går ut flera 100 meter och viker av en bit in i Håtunaviken.

17/1:

1-15 7-10 cm kärnis 

16-18 10-15 cm snöis något ojämn

17/1:

19-20 10-15 cm snöis 

21-24 Erikssund och angränsande isar är alltid svaga områden. Efter centrala delen 5-10 cm närmast Erikssund öppetvatten

25-30 7-10 cm kärnis 

31-33 10-15 cm snöis något ojämn

34 delvis öppet vatten

35-37 7-10 cm  kärnis 

38 10-15 cm snöis 

17/1:

40-43 5-10 cm kärnis tunnast på östra sidan

44-48 Omväxlande öppetvatten och 2-4 cm värmepåverkad kärnis. Båtrännan mot norväst håller centrala delen öppen.                                                                    46 hade tunn nyis 17:e på morgonen