Aktuell islägesrapport inför Vikingarännet

Isarna ligger sedan en månad mellan Uppsala och ca 5 km söder om Kungsängen. Bristen på kyla har dock inneburit att tillväxten avstannat. 

Stora delar av banan täcks av kärnis som är ca 10 cm. Där behövs ytterligare 5 cm tillfrysning för att vi säkert ska kunna genomföra Vikingarännet. Vi måste kunna gå ut med våra 4-hjulsmotorcyklar. Närmaste veckan blir mild och utan tillfrysning.

För att öka möjligheten att genomföra loppet kommer vi att diskutera alternativa datum, men huvudalternativet är fortfarande den 12 februari. Beslut om allt detta tas på kvällen den 2 februari. Besked kommer att publiceras efter mötet.