Tävlingsklass 80 km19 februari 2017

Tävlingsklassen planeras att gå med start och mål i Sigtuna. Loppet kommer då att gå på samma isar som i februari 2016. Beroende på isförhållandena blir det två, tre eller fyra varv på en bana utan landpassager.

Alla åkare i tävlingsklassen skall ha Svenska Skridskoförbundets tävlingslicens och vara medlem i en förening ansluten till Svenska Skridskoförbundet. Licens löses genom att inbetala 225 kr till Svenska Skridskoförbundet pg 25 30 65-7. Ange namn och personnummer samt föreningstillhörighet. Märk “Skridskolicens”.

Det går också att lösa engångslicens före start vilket kostar 50 kronor. I samband med anmälan markerar du engångslicens och då läggs automatisk 50 kr till på anmälningsavgiften. Då behöver du inte vara med i en förening som är medlem i Svenska Skridskoförbundet.

Tävlan sker individuellt. Tävlingsdomare övervakar att de tävlande följer tillämpliga delar av Internationella Skridskounionens (ISU) tävlingsregler.

Startavgift (inkl moms 6%)

Till 31 dec 1 Jan – 15 febr 16-18 febr 19 febr
500 SEK 650 SEK 750 SEK 800 SEK

Priser

Lika prissummor i herr resp damklass. Vinnare erhåller 5000 SEK, nr 2 3000 SEK och nr 3 2000 SEK. De får även statyetter sponsrade av Sporrong.

Spurtpris i Sigtuna. Sponsor meddelas senare.

Seedning

Vid stort deltagarantal förbehåller sig arrangören rätten att seeda startfältet.

Upplysningar

Frågor kring tävlingen besvaras av Svenska Skridskoförbundet,

Telefon: 08-699 61 00, fax: 08-699 61 84

E-post – sweskate@skridsko.rf.se