Tävlingsklass 80 km

Alla åkare i tävlingsklassen skall ha Svenska Skridskoförbundets tävlingslicens och vara medlem i en förening ansluten till Svenska Skridskoförbundet. Licens löses genom att inbetala 200 kr till Svenska Skridskoförbundet pg 25 30 65-7. Ange namn och personnummer samt föreningstillhörighet. Märk “Skridskolicens”. Det går också att lösa engångslicens före start vilket kostar 50 kronor. I samband med anmälan markerar du engångslicens och då läggs automatisk 50 kr till på anmälningsavgiften. Då behöver du inte vara med i en förening som är medlem i Svenska Skridskoförbundet.

Tävlan sker individuellt. Tävlingsdomare övervakar att de tävlande följer tillämpliga delar av Internationella Skridskounionens (ISU) tävlingsregler.

Vinst

Vi gör vårt bästa för ett kunna erbjuda fina priser.

Spurtpris Sigtuna:

2015: Spurtpris vid varvningen 20 km

Seedning

Vid stort deltagarantal förbehåller sig arrangören rätten att seeda startfältet.

Upplysningar

Frågor kring tävlingen besvaras av Svenska Skridskoförbundet,

Telefon: 08-699 61 00, fax: 08-699 61 84

E-post – sweskate@skridsko.rf.se