Tävlingsklass 80 km

Alla åkare i tävlingsklassen skall ha Svenska Skridskoförbundets tävlingslicens och vara medlem i en förening ansluten till Svenska Skridskoförbundet. Licens löses genom att inbetala 200 kr till Svenska Skridskoförbundet pg 25 30 65-7. Ange namn och personnummer samt föreningstillhörighet. Märk “Skridskolicens”. Det går också att lösa engångslicens före start vilket kostar 50 kronor. I samband med anmälan markerar du engångslicens och då läggs automatisk 50 kr till på anmälningsavgiften. Då behöver du inte vara med i en förening som är medlem i Svenska Skridskoförbundet.

Tävlan sker individuellt. Tävlingsdomare övervakar att de tävlande följer tillämpliga delar av Internationella Skridskounionens (ISU) tävlingsregler.

Vinst

Vi gör vårt bästa för ett kunna erbjuda fina priser.

Spurtpris i Sigtuna

Spurtpris till första person som passerar Sigtuna

Seedning

Vid stort deltagarantal förbehåller sig arrangören rätten att seeda startfältet.

Upplysningar

Frågor kring tävlingen besvaras av Svenska Skridskoförbundet,

Telefon: 08-699 61 00, fax: 08-699 61 84

E-post – sweskate@skridsko.rf.se