Bana OBS start och mål för alla klasser är i Sigtuna den 19 februari 2017

Notera att både motionsklasser och  tävlingsklasser har start och mål i Sigtuna och inga landpassager 2017!

Banan är plogad eller om isen är snöfri, utmärkt med käppar hela vägen. Det är viktigt att du följer banan. Det är bara där vi kan garantera issäkerheten. Banfunktionärer kommer att finnas efter banan. Vikingarännet har mycket noggrann kontroll av issäkerheten i banan. Vår tumregel är att isen ska vara 15 centimeter tjock. Detta för att våra plogningsfordon med god säkerhetsmarginal ska kunna ploga. Vid god iskvalitet kan vi lokalt minska på vårt krav om istjocklek. Detta om det är inom ramen för de krav som finns för isens hållfasthet. Vi kontrollerar inte issäkerheten utanför banan. Du deltar på egen risk. Aktuell information om isar, passager och annat, kommer att finnas på vår hemsida så snart det finns is att rapportera om. Se Israpport

Tänk på att du åker på naturis. Den påverkas självklart av vädret. Därför varierar vanligtvis isytans kvalitet. I en plogad bana uppstår ofta längsgående sprickor. Var uppmärksam på dessa och isens kvalitet i övrigt. Anpassa farten därefter annars kan du skada dig. 

Den mest svårförutsägbara iskomplikationen är var råkar (=större sprickor) kan uppstå. Stora temperaturvariationer och lite snö på isen ger större risk för råkar. Information om råkar kommer att finnas i israpporterna. En särskild grupp funktionärer bevakar dessa eventuella övergångar. Respektera dessa!

Bana 2017

Bana 2017